loading...

BERFIKIR POSITIF

Hati ibarat Raja bagi anggota tubuh manusia, dialah yang memerintah mata,telinga,lisan, hati, tangan dan kaki untuk melaksanakan segala titahnya. Bilamana San Raja Zalim maka yang akan di instruksikan pastilah kezaliman dan kemaksiatan, sebalinya bila Sang Raja Adil, dan bijaksana, akan mengalir pula segala titah yang membawa kepada kebaikan.

Dihati inilah bersarang, iman, marifat dan hakikat, namun di dalamnya dapat pula bersarang kekufuran, kemunafikan, kesombongan, dan kezaliman.

Seorang mukmin wajib mengisi hatinya dengan segala hal yang baik dan positif yang dapat membawanya pada keberuntungan dunia dan akhirat.

Ibnul Qayyim-rahimahullah- dalam kitabnya

2 Comments

Leave a comment